Thursday, November 29, 2007

小注進攻

港股暫見底, 美股對壞消息無大反應, 可以是小注進攻的時候, 我的下半年精選近日有汽, 常見ubs買盤, 三愛股兩隻平價貨在低水平都可以買入, 不過要有耐性.
iMoney今期訪問了peter, 不妨周六買來捧場, 此外et press有發掘超值股特別版, 附送石老師及peter在新書發布會講話和回答問題的vcd, 限量發售, 值得趁藏.

Sunday, November 25, 2007

黑色星期五好嘢

唔好以為聽到黑色就係衰嘢, 美國節日的黑色星期五, 即係話一日可以賺回全年的赤字, 美股市先彈, 港股應亦可高開, 不過, 今周有好多美樓數據, 若遜預期, 就煩了, 所以, 繼續玩過山車.
鬧了一輪派禮物後, 終於要大力推介買三愛股之一, 但唔好以為即時可以大彈, 因為那些禮物碎股仍未沽完, 從港交所公布的資料看, 老闆沒減持, 可能是準備全部賣給「股神」. 我地就係等呢一日!
其實, 呢牌好多細價股好吸引, 只是賤物鬥窮人, 有耐性者必勝.

Thursday, November 22, 2007

dare to buy good stocks at low price

股市大散, 唔知你地有無看我與jr談天說地系列, 他對於超買和泡沫的分別, 講得很好.
周五發表.
在大牛市中, 每次大型調整都是買入的機會, 資金流向很多時無效率, 否則如巴菲特講, 我地都係乞兒了. 但當然要識揀好股.
跌市, 好多盲炳出來罵「股瘋」, 遲啲要整編雄文出來以正視聽.
不投資, 只會眼巴巴看著港紙貶值!!

Monday, November 19, 2007

jr最新想法

jr一家飛緊返美國渡假一個月, 除了今日et和mt都有專題外, 我會連續發表幾編老師與學生之間的私己話(在et刊登), 想了解jr最新想法一定要讀, 你有無去喜來登, 有看過的便知道什麼叫做大師, 今次竟然免費, 要多謝巴克萊推緊佢的指數基金.

Monday, November 12, 2007

JR來港

jr 周六將來港在喜來登演講, 因為免費公開, 定必萬人空巷, peter 也去同老師映翻個相, 不過如果無票就唔好去迫了.
這是巴克萊推出商品基金的活動, 與jr的商品指數掛勾的一種基金.
近期商品價回落, 可作為分散投資的選擇.

Sunday, November 04, 2007

新一輪過山車

美股玩新一輪過車, 香港跌千點後又來個溫總解畫, 周一再跌peter低價加碼了. 買什麽當然要看mt的專欄, 對美股的分析就要看et的專欄, 一日有兩個peter強勁專欄, 你又點會唔買et報紙. 股市愈高, 保留的現金愈多, 碰正跌市好股劣股齊跌, 便是機會了.
自由係對必然的認識, 如果樣樣整定, 就不如擲飛鏢買股票, 要發就一定發, 這是低層次的想法. 所以, 我成日都講要不斷提高層次, 做個開心快活人.