Thursday, April 22, 2010

恐懼or貪婪

周五頭條日報, peter專欄將解釋現時應該是fear or greed. 亦會首次提及個別大型內房「死雞」供大家低位檢拾, 敬請留意.
hket.com亦有新意, 今次講「足球經濟學」, 包你大開眼界.
教買波投資? 賭波就係賭波, 與投資無關. 曼聯都除牌了, 想買佢隻股票都唔得.

Wednesday, April 14, 2010

「頭條日報」將加碼

有朋友「投訴」我周三在兩個專欄對湯臣發表不同訊息, 導致資訊混亂, 在此先致歉, 報章有截稿時間, 而我一向是實話實說, 不會由於自己持有某股便一面倒唱好, 而由於不知道一品的入帳時間推遲, 故在頭條日報專欄上說派息20仙才合格, 但及至看到業績宣布後, 知到要留待今年才可入帳, 覺得派13.5仙也不錯, 所以在hket.com專欄另有看法. 正如我在blog上文所説, 我對湯臣的看法是正面的, 願續推介及增持, 而在周三收市後的創富坊節目, 也詳細解讀了湯臣的業績, 指出這是進入收成期的雪茄屁股. 至於股價短期如何變化, 則不是我可以左右的事情, 只能說friend club好朋友們信心十足,畢竟這是大家今年的首選,也沒有看錯.
得蕭公子和劉主編厚愛及盛意拳拳下,我下周開始將為頭條日報撰寫多一日專欄, 即周三和周五都見報,這是全港讀者最多的報章之一,同時是免費派送的,加碼應有利市民更好地了解價值投資法的理論和實踐,及能易讀易明學以致用.
兩個專欄是有分別的, hket.com的讀者群要求是更加深入和互動,我也更接近用寫blog的方法來下筆. 所以是各有所長.
總之, peter無論專欄或tvb節目, 都會繼續努力, 報答大家長期的支持.
不過, 如有涉及number的問題和看法, 請在hket.com留言, 方便我有更多題材, 謝謝!! 

Tuesday, April 13, 2010

買湯臣

湯臣宣布業績後不升反跌, 並不合理, 因為大量售樓收益(業績宣布稱有20億+13億元)來不及在09年入帳, 要在2010才入帳, 我相信, 今年是轉析及大豐收的一年, 我現價不會套利, 只會愈低愈買, 暫不設止蝕.

Monday, April 12, 2010

投資策略節目

有peter參予的tvb jade投資策略節目, 本周一至五晚上播出, 採取是(1+3)分鐘形式, 首部分是黃金時段約於7:59分pm播出, 另3分鐘的接連部分, 在深夜11:55分播出, 這輪是有電視機都可以收看, 請多多指正.
下個月, tvb及贊助銀行還會就此節目舉行一個大型研討會, 希望到時也能見到你.